Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen. Is uw vraag hiermee nog niet beantwoord, stel dan gerust een vraag via het contactformulier en dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Uw overeenkomst met DorpStroom

 

Aanmelden & switchen

 

Besparingsberekening

 

Uw energierekening en energie in het algemeen

 

Specifiek voor verenigingen

 

 

Uw overeenkomst met DorpStroom

Wat houdt het zijn van een deelnemer aan het collectief van DorpStroom in? 

Na ontvangst van de besparingsberekening voor uw vereniging, beslist u of uw vereniging zich aansluit bij ons collectief. Als u zich aansluit, bent u vanaf dat moment deelnemer aan DorpStroom. Daarmee bent u verzekerd van voordelige energie-inkoop, jaar in jaar uit! DorpStroom bewaakt namens u de tarieven die de energieleverancier u in rekening brengt. Door onze collectieve inkoop krijgt u een veel lager tarief dan als u zelf een offerte zou opvragen.

Terug naar boven

Wat zijn mijn rechten en plichten als deelnemer? 

Als deelnemer aan DorpStroom machtigt u ons om namens uw vereniging uw stroom en gas in te kopen. Uiteraard hebt u recht op een goede bereikbaarheid, een goed tarief en heldere communicatie. Mocht u ontevreden zijn over onze dienstverlening, dan hebt u het recht uw machtiging aan DorpStroom in te trekken, rekening houdend met een opzegtermijn van 3 maanden. Verplichtingen hebt u nauwelijks. Behalve dat u niet, zonder ons daar vooraf van in kennis te stellen, mag switchen van energieleverancier zolang u uw machtiging aan DorpStroom niet hebt ingetrokken.

Terug naar boven

Hoe komt het dat ik nog maar met één product deelnemer ben? 

Het kan voorkomen dat u voor bijv. gas een variabel contract heeft en voor elektra nog vast zit aan een lopend contract. Dan kunt u toch al deelnemer van DorpStroom worden met de aansluiting die een variabel contract heeft. De aansluiting die nog een lopend contract heeft, agenderen wij in ons systeem. Zodra deze aansluiting boetevrij kan worden geswitcht, zullen wij deze meenemen in onze inkooprondes en ontvangt u bericht hiervan.

Terug naar boven

Wat gebeurt er met mijn contract zodra deze is afgelopen?

Uiteraard bewaken wij uw contractdata. Maximaal één maand voor het aflopen van uw huidige contractperiode ontvangt u van ons bericht over uw verlengingstarief en de energieleverancier van onze keuze.

Terug naar boven

Hoe zeg ik onze samenwerking op?

U kunt ons per mail berichten dat u uw machtiging aan DorpStroom wilt intrekken. Dit dient te gebeuren door een tekeningbevoegd persoon namens uw vereniging en rekening houdend met een opzegtermijn van drie maanden.

Terug naar boven

 

Aanmelden & switchen

Hoe kan ik een contract voor drie jaar afsluiten? 

Dit kunt u aangeven bij “opmerkingen” in het aanvraagformulier.

Terug naar boven

Hoe kan ik meerdere leveringsadressen aanmelden?

Via het aanmeldformulier kunt u drie leveringsadressen aanmelden. Heeft u meer leveringsadressen, dan kunt u uiteraard nog een aanmeldformulier invullen. 

Terug naar boven

Als ik me aanmeldt bij DorpStroom, hoe voorkom ik dan een boete wegens contractbreuk bij mijn huidige leverancier?

Als u bij DorpStroom een besparingsberekening aanvraagt, kunt u ons machtigen om namens u bij uw huidige leverancier uw contractdata te achterhalen. Uiteraard delen we deze met u. Zodoende wordt voorkomen dat u wordt geswitcht naar een andere leverancier terwijl u nog contractuele verplichtingen hebt. Als er daadwerkelijk contractuele verplichtingen zijn bij uw huidige leverancier, agenderen wij uw aanvraag tot het moment dat u boetevrij kan switchen.

Overigens komt het met grote regelmaat voor dat de besparing die wij kunnen realiseren vele malen groter is dan de boete van uw huidige leverancier. In zo’n geval is de afweging interessant om de boete voor lief te nemen.

Terug naar boven

Vergoedt DorpStroom een eventuele boete van onze huidige leverancier?

Nee, DorpStroom vergoedt geen boetes: wij brengen netjes in kaart tot wanneer uw huidige contract loopt en houden daar rekening mee bij uw aanmelding. Als de vereniging ervoor kiest om toch eerder te switchen vanwege het te behalen voordeel, is de boete voor rekening van de vereniging.

Terug naar boven

Wie zegt mijn huidige contract op?

Voor 90% van de contracten geldt dat sinds 1 december 2011 contracten niet meer stilzwijgend worden verlengd en gaan deze automatisch over in een variabel contract.
Bij een variabel contract wordt de opzegging geregeld via het landelijke systeem van energieleveranciers.  Een grootverbruikerscontract wordt door DorpStroom opgezegd met de door u ingevulde machtiging op het aanmeldformulier. DorpStroom informeert dan bij uw huidige leverancier naar uw contractgegevens. Uiteraard informeren wij u hier over. Na uw aanmelding hoeft u dus niets meer te doen. Binnen enkele weken ontvangt u een bevestigingsbrief van uw energieleverancier.

Terug naar boven

Wat moet ik zelf nog doen voor een vlotte switch?

Nadat u het aanmeldformulier voor stroom en gas heeft ingevuld regelt DorpStroom verder alles voor u. Mocht er iets ontbreken vragen we dit u per mail en een snelle reactie van uw kant zal het proces bespoedigen.

Terug naar boven

Ik heb een brief van de netbeheerder ontvangen waarin ik wordt opgeroepen binnen enkele dagen een leverancier te contracteren. Wat kan ik doen?

U kunt uw vereniging aanmelden via het aanmeldformulier. Vermeldt u even bij het veld ‘opmerkingen’ dat het om een spoed aanmelding gaat. Wij zullen uw aanmelding met voorrang behandelen en ervoor zorgen dat  u zo snel mogelijk energie geleverd krijgt.

Terug naar boven

 

Besparingsberekening

Welke gegevens stuur ik naar DorpStroom bij een aanvraag van een besparingsberekening?

Om een besparingsberekening te maken, hebben wij uw jaarrekening met verbruiksgegevens en  EAN-code nodig. Als u het aanvraagformulier volledig invult, weet u zeker dat wij alle benodigde gegevens krijgen.

Terug naar boven

Waarom heeft DorpStroom mijn jaarrekening nodig?

Uw jaarrekening hebben we nodig om uw contractgegevens na te kunnen gaan en aan de hand van de verbruiksgegevens uw besparingsberekening te kunnen maken. 

Terug naar boven

Waarom zijn de totale kosten op jullie berekening lager dan wat ik betaal?

De prijs van energie bestaat uit drie onderdelen:

  • Leveringskosten
  • Netwerk- en meterkosten
  • Belastingen (energiebelasting en BTW)

De samenstelling van de energieprijs ziet er als volgt uit:


U kunt enkel besparen op de leveringskosten en vastrechtkosten (26%), waarvan de leveringskosten afhankelijk zijn van uw verbruik en de vastrechtkosten niet. Vastrecht kosten zijn de kosten die u aan uw leverancier betaalt voor het gebruik van leidingen en kabels. De netwerkkosten betaalt u aan uw netbeheerder, de meterhuur betaalt u aan het meterbedrijf en de belasting wordt afgedragen aan de overheid. 

Terug naar boven

 

Uw energierekening en energie in het algemeen

Waarom krijg ik een afrekening van een leverancier en niet van DorpStroom?

DorpStroom is geen energieleverancier maar adviseert verenigingen en hun sponsoren welke leverancier het voordeligst is. Via DorpStroom bent u aangesloten bij de door ons gecontracteerde leverancier.

Terug naar boven

Wanneer komt onze jaarafrekening?

Uw jaarafrekening komt een paar weken na afloop van het contractjaar. 

Terug naar boven

Hoe ontvang ik onze jaarrekening?

Dit is per leverancier afhankelijk. Dit kan zijn per mail of via de post.

Terug naar boven

Wanneer geef ik onze meterstanden door?

U krijgt per mail of post bericht van uw nieuwe leverancier wanneer u dit kunt doen.

Terug naar boven

Hoe geef ik onze meterstanden door?

U kunt uw meterstanden rechtstreeks aan de leverancier doorgeven of naar ons mailen, waarna wij het voor u doorgeven. 

Terug naar boven

Wat is mijn klantnummer bij mijn leverancier?

Na aanmelding ontvangt u van uw nieuwe leverancier een welkomstbrief met uw klantnummer. Uw klantnummer is ook te vinden op uw maand- of jaarrekening. Mocht u dit kwijt zijn dan kunt u uiteraard contact opnemen met DorpStroom en achterhalen wij uw klantnummer.

Terug naar boven

Hoe geef ik een verhuizing door?

Een verhuizing kunt per mail doorgeven aan info@dorpstroom.nl.

Terug naar boven

Wat is een EAN-code?

Een EAN-code is een unieke code die staat voor uw betreffende gas- of elektra aansluiting. Deze code begint met 87 en bestaat uit 18 cijfers. De EAN-code is meestal bovenaan uw jaarrekening of factuur te vinden. U kunt uw EAN-code ook opzoeken in www.eancodeboek.nl.

Terug naar boven

Wat zijn piek- en daluren?

Piekuren: maandag t/m vrijdag van 7:00 tot 23:00

Daluren: alle uren van het jaar die geen Piekuren zijn, waaronder weekeinden en officiële feestdagen: Nieuwjaarsdag, Eerste en Tweede Paasdag, Koninginnedag, Hemelvaartdag, Eerste en Tweede Pinksterdag en Eerste en Tweede Kerstdag.

Terug naar boven

Kan ik beter een piek/dal of een enkel tarief nemen?

Dit hangt af van het moment waarop uw verbruik het hoogst is. Ruwweg moet er een verhouding zijn tussen piek/dal van 60%/40%. Verbruikt u meer dan 60% van uw totale energieverbruik in piekuren (maandag t/m vrijdag van 7:00 tot 23:00), dan is een enkel tarief gunstiger. Zo niet, dan is een piek/dal tarief gunstiger.

Terug naar boven

 

Specifiek voor verenigingen

Kunnen ook sponsoren van onze vereniging deelnemen aan de collectieve inkoop van DorpStroom?

Jazeker! Hiervoor hebben wij ons zogenaamde sponsorplan. Daar profiteren én uw sponsoren én uw vereniging van: uw sponsor bespaart fors op de energiekosten en uw vereniging krijgt een premie vanuit DorpStroom. Meer hierover leest u op: www.dorpstroom.nl/sponsorplan.

Terug naar boven

Kan ik ook andere verenigingen aanmelden?

U kunt andere verenigingen verwijzen naar www.dorpstroom.nl. Deze kunnen vervolgens een besparingsberekening aanvragen of zich direct aanmelden. Besluit deze vereniging zich bij het collectief van DorpStroom aan te sluiten, dan ontvangt uw vereniging een premie!

Terug naar boven

Hoe meld ik onze leden aan?

Leden kunnen ook gebruik maken van de inkoopkorting van DorpStroom via ons ledencollectief. U vindt alle informatie op www.dorpstroom.nl/ledencollectief.

Terug naar boven

Wat doe ik als de vereniging gaat verhuizen?

Neemt u dan ruim van tevoren contact met ons op. In overleg bepalen we dan of en hoe we uw aansluitingen meeverhuizen of hoe we uw nieuwe aansluitingen aanvragen. 

Terug naar boven