Collectieve inkoop stroom en gas voor bedrijven

Veel dorpshuizen, cultuurhuizen en multifunctionele centra hebben sponsors. Vaak MKB-bedrijven die uw vereniging een warm hart toedragen. DorpStroom krijgt vanuit haar deelnemers regelmatig de vraag of ook de sponsors kunnen profiteren van onze collectieve energie-inkoop. Daartoe hebben wij een sponsorplan voor bedrijven ontwikkeld, waar inmiddels vele honderden bedrijven aan deelnemen.

Tot nu toe is de gemiddelde besparing voor bedrijven ± € 1.750,=, een substantieel bedrag waarmee u daadwerkelijk iets terug doet voor uw sponsors. 

Sponsorplan bedrijven

Ook u kunt uw sponsors uitnodigen deel te nemen aan het inkoopcollectief van DorpStroom. Zodoende besparen ook uw sponsors fors op hun energienota. Bovendien ontvangt u een jaarlijks terugkerende premie van DorpStroom:

Aantal bedrijven per dorpshuis

Eenmalige premie aan dorpshuis (in eerste jaar)

Jaarlijkse aan dorpshuis (vanaf tweede jaar)

 1–5 bedrijven

€ 37,50 per aansluiting*

€ 12,50 per aansluiting* 

 > 5 bedrijven

€ 45 per aansluiting*

€ 15 per aansluiting*

* Normaliter heeft een bedrijf 2 aansluitingen: 1 voor stroom en 1 voor gas.

Winst voor sponsor en uw accommodatie

Op deze manier kunt u iets terugdoen voor uw loyale sponsors en zijn beiden winnaar:

  1. Uw sponsor bespaart op de energienota
  2. Uw vereniging / stichting krijgt jaarlijks extra inkomsten 

Hoe werkt het?

Meedoen is voor uw sponsors erg eenvoudig:

  1. Uw sponsorbedrijf vraagt een vrijblijvende besparingsberekening aan. Deze wordt kosteloos door DorpStroom gemaakt.
  2. Na ontvangst van de besparingsberekening besluit men of men deelneemt en vult het aanmeldformulier in. Hierbij geeft het bedrijf aan dat de premie van DorpStroom aan uw vereniging / stichting / dorpshuis dient te worden uitgekeerd.
  3. DorpStroom maakt binnen 30 dagen na aanmelding de premie over naar uw rekeningnummer. In dezelfde maand van de volgende jaren ontvangt u jaarlijks uw premie. 

Communicatie naar uw sponsors

Voor haar deelnemers heeft DorpStroom een banner beschikbaar, die op uw website geplaatst kan worden. Ook is er een flyer verkrijgbaar.

Daarnaast is het mogelijk één van onze medewerkers te vragen een toelichting op het sponsorplan te komen geven tijdens uw sponsoravond.

Neemt u voor meer informatie over ons sponsorplan gerust contact ons u op!